„Aktualny rozwój wydarzeń i przygotowanie – ogólne rozporządzenie o ochronie danych GPDR”

Poprzedni Następujący

31.05.2021 11:55

„Aktualny rozwój wydarzeń i przygotowanie – ogólne rozporządzenie o ochronie danych GPDR”

Pod koniec stycznia kancelaria adwokacka Felix a spol. zorganizowała wprost dwa „Śniadania z prawem” na temat GDPR.

Przez temat uczestników przeprowadził JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. i zajął się przede wszystkim obecnie wydanymi wytycznymi Grupy Roboczej Europejskich Ekspertów (WP29), przyszłą rolą Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych i obecnym stanem prac legislacyjnych nad projektem ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, a także jej zamierzoną treścią. Zajął się również formą nowopowstałych instytutów, takich jak inspektor ochrony danych osobowych, powiadomienie organu nadzoru o naruszeniu bezpieczeństwa, wstępna ocena ryzyka, itp.

Zapisać się na seminaria o GDPR poświęcone aktualnemu rozwojowi wydarzeń mogą Państwotutaj.