Pro Bono – nawiązanie współpracy z projektem „Pomóż mi żyć“ p.o. (Pomoz mi do života) Dajmy szansę dzieciom (Dejme dětem šanci)

PoprzedniNastępujący

31.05.2021 11:41

Pro Bono – nawiązanie współpracy z projektem „Pomóż mi żyć“ p.o. (Pomoz mi do života) Dajmy szansę dzieciom (Dejme dětem šanci)

Nasza kancelaria adwokacka nawiązała współpracę w ramach swoich PRO BONO działalności z organizacją pożytku publicznego Dajmy szansę dzieciom, szczególnie poprzez udział w projekcie „Pomóż mi żyć“„. W ramach konferencji Kapitał ludzki 2017 (Lidský kapitál 2017) nasza KA wesprze ten projekt kwotą, którą uczestnicy wydarzenia wyrywalizują na naszym stoisku. Cieszymy się na Państwa wizytę w lobby sali konferencyjnej.

Projekt „Pomóż mi żyć …“ – Wsparcie dziecka podczas studiów Jest to program, celem którego jest ułatwienie dzieciom i młodzieży dorastającym w domach dziecka przygotowania się do ich przyszłego powołania i samodzielnego życia i jednocześnie wzmocnienia ich rozwoju osobistego. Celem programu jest umożliwienie dzieciom studiowania wybranej przez nich dziedziny oraz zdobycie kwalifikacji, dzięki której zwiększa się możliwość dobrego zatrudnienia na rynku pracy. Korzystne jest również przedłużenie okresu pobytu w domu dziecka, z którego następnie odchodzą więcej samodzielni i bardziej przygotowani dorośli. Ten program dotyczy dzieci, które ukończyły minimum kształcenia podstawowego i które mają wybierać szkołę średnią lub szkołę zawodową. Domy dziecka, niestety, nie mogą w wielu przypadkach zabezpieczać szczególnych wymagań dzieci związanych z ich edukacją i przygotowaniem do przyszłego zawodu. Szansa, że dziecko ukończy studia, które mu się podobają i które mogą same wybrać, są wielokrotnie wyższe niż w przypadku studiowania dziedziny, którą się nie interesuje. Jeśli dziecko dostanie szansę na karierę w dziedzinie, która go zaspokaja, zwiększą się również jego szanse na pomyślne zintegrowanie się ze społeczeństwem i na odniesienie sukcesu w samodzielnym życiu.