Pro bono – projekt „Pomoz mi do života“ P.O. Dejme dětem šanci

PředchozíNásledující

20.11.2017 15:12

V rámci PRO BONO aktivit jsme navázali spolupráci s organizací Dejme dětem šanci:

Pro bono – projekt „Pomoz mi do života“ P.O. Dejme dětem šanci

Naše advokátní kancelář navázala v rámci svých PRO BONO aktivit spolupráci s obecně prospěšnou organizací Dejme dětem šanci, konkrétně participací na projektu „Pomoz mi do života““. V rámci konference Lidský kapitál 2017 podpoří naše AK tento projekt částkou, kterou vysoutěží účastníci akce u našeho stánku. Těšíme se na Vaši návštěvu ve foyer konferenčního sálu.

Projekt „Pomoz mi do života…“ – Podpora dítěte při studiu Jedná se o program, který má za úkol usnadnit dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech přípravu na jejich budoucí povolání a na samostatný život a zároveň posílit jejich osobnostní rozvoj. Cílem programu je dát dětem příležitost studovat obor dle vlastního výběru a získat tím kvalifikaci díky které se zvyšuje možnost dobrého uplatnění na trhu práce. Přínosem je rovněž prodloužení doby pobytu v dětském domově, který pak opouštějí samostatnější a připravenější dospělí lidé. Tento program se týká dětí, které ukončily min. základní vzdělání a které čeká výběr střední školy či učiliště. Dětské domovy bohužel nemohou v mnohých případech zabezpečit konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude studovat obor, o který nemá zájem. Pokud dostane dítě možnost realizovat se v oboru, který ho naplňuje, zvýší se také jeho šance úspěšně se integrovat do společnosti a uspět v samostatném životě.