Sukces kancelarii Felix a spol. w sporze ze spadkobiercą Alfonsa Muchy

Poprzedni Następujący

31.05.2021 11:50

Sukces kancelarii Felix a spol. w sporze ze spadkobiercą Alfonsa Muchy

JUDr. Roman Felix z powodzeniem reprezentował Pragę w postępowaniu w celu ustalenia własności Epopeji słowiańskiej. Sąd Rejonowy dla Pragi 1 oddalił skargę spadkobiercy artysty Alfonsa Muchy i stwierdził, że właścicielem cyklu obrazów jest miasto Praga. Felix a spol. zapewnia wsparcia miastu Pradze w sprawie Epopeji słowiańskiej nieprzerwanie od 2010 roku, kiedy toczył się spór z Moravskim Krumlovem o umieszczenie utworu. Obecnie nasza kancelaria świadczy usługi prawnicze również Galerii miasta Pragi w sprawie wywiezienia Epopeji słowiańskiej do Japonii.