Nowelizacja Kodeksu pracy

POPRZEDNIA NASTĘPNA

04.12.2023 10:55

Novele zákoníku práce s sebou přináší poměrně zásadní změny. V uplynulém týdnu ji podepsal Prezident republiky, účinnosti nabyde nejspíše již 1. října 2023.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy niesie ze sobą dość istotne zmiany. Podpisana przez prezydenta Republiki Czeskiej w ubiegłym tygodniu, prawdopodobnie wejdzie w życie już 1 października 2023 r.

Wcześniej jużinformowaliśmy o aktualnej nowelizacji Kodeksu pracy, która m.in. zmienia regulację prawną umów o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy, zasady wykonywania telepracy, szczególne warunki pracy niektórych pracowników, zasady informowania pracowników przy nawiązaniu i zmianie stosunku pracy o warunkach pracy i innych, regulację prawną doręczeń w stosunkach pracy itp.

Nowelizacja miała stosunkowo trudną drogę przez parlament Republiki Czeskiej, kiedy to została zwrócona do Izby Poselskiej przez Senat z kilkoma propozycjamipoprawek. Izba odrzuciła jednak propozycje Senatu i nowelizacja została przyjęta w pierwotnym brzmieniu. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta republiki w zeszłym tygodniu. Tym samym proces legislacyjny dobiegł końca.

Z wyjątkami, takimi jak stworzenie prawa do urlopu w przypadku umów o pracę wykonywanych poza stosunkiem pracy, nowelizacja ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jej ogłoszeniu w Zbiorze Ustaw. To, czy nastąpi to 1 października 2023 r., czy 1 listopada 2023 r. w tym momencie de facto zależy od uzgodnienia warunków ogłoszenia ustawy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które prowadzi Zbiór Ustaw. Można przypuszczać, biorąc pod uwagę argumentację użytą do przeforsowania nowelizacji (opóźnienie w transpozycji przepisów europejskich), że ustawa zostanie opublikowana w Zbiorze Ustaw we wrześniu, czyli powinna wejść w życie (i być przestrzegana) od 1 października 2023 roku.

Choć przepisy przejściowe ustawy przewidują pewien okres przejściowy w odniesieniu do niektórych obowiązków (obowiązki te nie będą musiały być spełnione natychmiast) o charakterze administracyjnym (w szczególności obowiązków informacyjnych), to co do zasady nowelizacja przewiduje, że zmiany zaczną w pełni obowiązywać od pierwszego dnia jej wejścia w życie.

W szczególności można zauważyć, że nowelizacja przewiduje zawarcie pisemnego porozumienia o telepracy w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie dla pracowników wykonujących telepracę w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli takiego porozumienia nie posiadają (np. wykonują telepracę z domu wyłącznie na podstawie regulacji wewnętrznej).

Upraszczając i uogólniając, w kontekście nowelizacji rekomendujemy dokonanie przeglądu w szczególności następujących dokumentów i związanych z nimi procesów w celu zapewnienia zgodności:

  1. informacje przekazywane pracownikom na początku stosunku pracy lub umowy o pracę lub umowy o świadczenie pracy;
  2. informacje przekazywane pracownikom w przypadku zmiany podstawowych stosunków pracy zgodnie z poprzednim punktem;
  3. brzmienie umowy o pracę;
  4. brzmienie porozumienia o wykonywaniu pracy;
  5. brzmienie umowy o działalność;
  6. brzmienie porozumienia i wewnętrznych przepisów regulujących wykonywanie telepracy;
  7. zasady doręczania;
  8. stworzenie świadomej zgody na dostarczanie dokumentów do rąk własnych pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  9. ustanowienie zasad i procesów korzystania z nowych uprawnień przez pracowników – wniosek o zatrudnienie przez pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o działalność, wniosek o telepracę, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy lub dostosowanie godzin pracy przez pracownika uprawnionego do szczególnych warunków pracy itp;
  10. zasady dotyczące korzystania z urlopu wychowawczego.

Jesteśmy gotowi udzielić Państwu indywidualnej konsultacji lub zrewidować bądź stworzyć jakąkolwiekdokumentację, na którą nowelizacja będzie miała wpływ lub którą będzie na nowo przewidywać.

Aktualność została przygotowana przez

doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D.