Praski Dom Literacki autorów języka niemieckiego

Poprzedni Następujący

Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren / Dom Literacki udostępnia krajową i zagraniczną publiczności literaturę autorów języka niemieckiego, którzy żyli i tworzyli na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej lub stamtąd pochodzą.

Praski Dom Literacki autorów języka niemieckiego

Dom Literacki udostępnia krajową i zagraniczną publiczności literaturę autorów języka niemieckiego, którzy żyli i tworzyli na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej lub stamtąd pochodzą. W ten sposób Fundacja chce przyczynić się do harmonijnego współistnienia poszczególnych kultur narodowych w Europie.

http://www.prager-literaturhaus.com/