Roman Felix

adwokat, wspólnik zarządzający kancelarią

roman.felix@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Roman Felix koncentruje się na prawie handlowym i bankowym, prawie technologii informacyjnych oraz dziedzinie prawa w budownictwie i nieruchomościach.

W trakcie swojej kariery zawodowej w sądownictwie, sektorze bankowym i adwokaturze Roman Felix zdobył bogate doświadczenie w różnych dyscyplinach prawa , które wykorzystuje w swojej praktyce, w tym w zakresie programów compliance, prawa bankowego i papierów wartościowych, zamówień publicznych, prawa nieruchomości i prawa budowlanego, w tym kompleksowej obsługi prawnej projektów deweloperskich. Osiągnął znaczące wyniki w dziedzinie prawa procesowego, reprezentując klientów przed sądami w skomplikowanych sprawach, jak również w sporach o duże sumy pieniężne. Do jego głównych zainteresowań zawodowych należy również prawo technologii informacyjnych, gdzie współpracował z największymi i mniejszymi czeskimi firmami programistycznymi przy dostarczaniu technologii informatycznych dla kluczowych czeskich przedsiębiorstw i administracji państwowej. Od wielu lat kieruje zespołem prawników, który w przeszłości reprezentował państwo czeskie i stale doradza władzom czeskim w szeregu postępowaniach arbitrażowych i sądowych dotyczących transakcji o łącznej wartości dziesiątek miliardów koron czeskich. Zapewnia również reprezentację prawną w sprawach o dużym znaczeniu prawnym lub rozgłosie

medialnym, np. reprezentował dużą gminę czeską przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej w kontroli konstytucyjności wyborów samorządowych oraz w sporach dotyczących własności i wydania zabytku kultury Słowiańska epopeja.

JUDr. Roman Felix pracował w sferze sądownictwa i w sektorze bankowym. Najpierw jako dyrektor działu prawnego i członek zarządu banku Komerční banka, potem jako główny prawnik nowo powstałego czeskiego oddziału austriackiego banku Creditanstalt. Stał u progu tworzenia standardów bankowych w Republice Czeskiej, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i przy tworzeniu wewnętrznego know-how prawnego w zakresie bankowości oraz dokumentacji prawnej dla nowo wprowadzonych rynkowych produktów bankowych. Jest założycielem i partnerem zarządzającym Felix a spol.