Roman Felix

advokát, řídící partner kanceláře

roman.felix@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Roman Felix se zaměřuje se na oblast obchodního a bankovního práva, dále pak na oblast práva informačních technologií a oblast práva ve stavebnictví a nemovitostech.

Roman Felix získal během svého profesního působení v justici, bankovním sektoru a advokacii rozsáhlé zkušenosti napříč jednotlivými právními obory, které zúročuje v rámci své odborné praxe, mj. v oblasti compliance programů, bankovnictví a práva cenných papírů, veřejných zakázek, právních vztahů v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně komplexních právních služeb pro developerské projekty.
Dosáhl významných výsledků v oblasti procesního práva při zastupování klientů před soudy ve složitých kauzách i ve sporech o vysoké finanční částky. Mezi jeho stěžejní profesní zájmové oblasti náleží také oblast práva informačních technologií, kde stál po boku největších světových i menších českých softwarových společností při dodávkách IT do klíčových českých firem i do státní správy.
Již řadu let je vedoucím týmu právníků, který v minulosti zastupoval český stát a průběžně poskytuje poradenství orgánům ČR v řadě rozhodčích a soudních řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun. Poskytuje právní zastoupení i v kauzách zásadního právního významu či mediálně známých, např. zastupoval významnou českou municipalitu před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem ČR při přezkoumávání ústavnosti komunálních voleb a ve sporech o vlastnictví a vydání kulturní památky Slovanská epopej.

JUDr. Roman Felix působil v justiční sféře a bankovním sektoru. Nejprve jako ředitel právního odboru a člen vedení Komerční banky, poté jako vedoucí právník nově konstituované české pobočky rakouské banky Creditanstalt. Stál u zrodu bankovní normotvorby v ČR, a to jak na úrovni legislativní, tak při vytváření interního bankovněprávního know-how a právní dokumentace tehdy do obchodní praxe nově zaváděných tržních bankovních produktů. Je zakladatelem a řídícím společníkem Felix a spol.