Tomáš Homola

adwokat, wspólnik kancelarią

tomas.homola@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Tomáš Homola specjalizuje się w prawie cywilnym i pokrewnych dziedzinach prawa. Znaczna część jego agendy dotyczy planowania przestrzennego i przepisów budowlanych, i to nie tylko z punktu widzenia prawa. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej firm rodzinnych.

W trakcie swojej praktyki Tomáš Homola zakończył z sukcesem szereg skomplikowanych spraw restytucyjnych i do dziś zajmuje się restytucją. Brał udział w restrukturyzacji kilku przedsiębiorstw, zarówno jako powiernik, jak i doradca prawny. Koncentruje się również na fuzjach i przejęciach.

JUDr. Tomáš Homola założył i pracował w kancelarii adwokackiej Uhlíř, Homola a spol. do 2016 r., kiedy to został wspólnikiem Felix a spol. W 2008 roku został wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej oraz jest arbitrem wpisanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej na listę arbitrów powołanych do rozstrzygania sporów wynikających z umów konsumenckich Od 2010 do 2015 roku był członkiem Izby Dyscyplinarnej przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Brnie. W 2014 roku został wybrany na członka Komisji Dyscyplinarnej Czeskiej Izby Adwokackiej.

Tomáš Homola działa w wielu instytucjach pożytku publicznego o charakterze kulturalnym – jest na przykład członkiem rady nadzorczej Fundacji Praskiego Domu Literackiego Autorów Niemieckojęzycznych oraz członkiem zarządu stowarzyszenia obywatelskiego Buďánka z.ú. i jednocześnie członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Pragi. Jest  członkiem partii Burmistrzowie i Niezależni (STAN).