Tomáš Homola

advokát, partner kanceláře

tomas.homola@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Tomáš Homola se specializuje na oblast práva civilního a navazující právní obory. Významnou část jeho agendy tvoří oblast územního plánování a stavebního řádu, a to nejenom z hlediska práva. Jeho další specializací je právo rodinné se zaměřením na právní problematiku rodinných společností.

Tomáš Homola za dobu své praxe úspěšně dokončil řadu složitých restitučních kauz a restitucemi se zabývá dodnes. Podílel se na řešení restrukturalizace několika podniků, a to jak z pozice správce, tak i z pozice právního poradce. Zaměřuje se rovněž na oblast fúzí a akvizic.

JUDr. Tomáš Homola v roce 1994 založil spolu s JUDr. Davidem Uhlířem advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol., kde působil do roku 2016. Od dubna 2016 je společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. V roce 2008 byl zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je rozhodcem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu rozhodců určených pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Od roku 2013 je členem Sboru expertů odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

V období let 2010 až 2015 byl členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně. Od roku 2014 je členem Kárné komise České advokátní komory, do které byl opakovaně zvolen.

Tomáš Homola působí a v minulosti působil v řídících a kontrolních orgánech neziskových institucí, ale i významných obchodních společností – je dlouholetým členem dozorčí rady nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka. Působil např. v dozorčí radě Musea Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových, byl řadu let členem správní rady občanského sdružení Buďánka z.ú. a Společnosti Franze Kafky. Od dubna 2023 je členem dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Od roku 2002 do současnosti působí jako zvolený zastupitel. V období let 2002-2006 byl členem zastupitelstva v Praze 1, poté v letech 2006-2010 byl zastupitelem hlavního města Prahy a od roku 2010 je zastupitelem v Praze 5. V období 2016-2018 vykonával funkci radního MČ Praha 5 a od září 2019 do konce roku 2022 byl místostarostou MČ Prahy 5. Je členem politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).