Tomáš Homola

advokát, partner kanceláře

tomas.homola@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Tomáš Homola se specializuje na oblast práva civilního a navazující právní obory. Významnou část jeho agendy tvoří oblast územního plánování a stavebního řádu, a to nejenom z hlediska práva. Jeho další specializací je právo rodinné se zaměřením na právní problematiku rodinných společností.

Tomáš Homola za dobu své praxe úspěšně dokončil řadu složitých restitučních kauz a restitucemi se zabývá dodnes. Podílel se na řešení restrukturalizace několika podniků, a to jak z pozice správce, tak i z pozice právního poradce. Zaměřuje se rovněž na oblast fúzí a akvizic.

JUDr. Tomáš Homola založil a působil v advokátní kanceláři Uhlíř, Homola a spol. do roku 2016, kdy se stal společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. V roce 2008 byl zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je rozhodcem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu rozhodců určených pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. V období let 2010 až 2015 byl členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně. V roce 2014 byl zvolen za člena Kárné komise České advokátní komory.

Tomáš Homola působí v řadě neziskových kulturních institucí – je např. členem dozorčí rady nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka, a je členem správní rady občanského sdružení Buďánka z.ú. a současně působí ve Sboru expertů odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Je místostarostou MČ Prahy 5 a členem strany Starostové a nezávislí (STAN).