Prawo karne, odszkodowanie i postępowanie w sprawach o wykroczenia

W naszej kancelarii można skonsultować się z najlepszymi ekspertami w dziedzinie prawa, zapewniamy kompleksową obsługę prawną oskarżonych i ofiar przestępstw, świadków, osób składających wyjaśnienia przed organami ścigania itp. Będziemy Państwa bronić i reprezentować w postępowaniach karnych i wykroczeniach.

PRAWO KARNE I ODSZKODOWANIA

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną oskarżonych, ofiar przestępstw, świadków, osób składających wyjaśnienia przed organami ścigania itp.

Zajmujemy się prowadzeniem obrony oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, w tym stosowaniem tzw. dywersji w postępowaniu karnym (czyli specjalnych metod postępowania mających na celu uniknięcie skazania oskarżonego po wypłaceniu przez niego szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu).

Będziemy reprezentować Państwa przed organami ścigania, reprezentujemy pokrzywdzonych, sporządzamy kwalifikowane zawiadomienia o przestępstwie oraz udzielamy porad prawnych w zakresie zapobiegania konfliktom z prawem w zakresie przestępstw gospodarczych, majątkowych i z użyciem przemocy, reprezentacji w sprawach obrony koniecznej oraz w sprawach wypadków drogowych

 • konsultacje w celu zapobiegania ryzykom wynikającym z ewentualnej odpowiedzialności karno-prawnej
 • nadzwyczajne wyniki w sprawach obrony karno-prawnej specjalizującej się w dziedzinie przestępstwa gospodarczego
 • opracowanie skargi karnej
 • usługi prawne dla osób będących ofiarami przestępstw
 • praktyczne doświadczenia w dziedzinie praw człowieka, w tym reprezentacja w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • reprezentowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Będziemy Państwa reprezentować w przypadku późniejszego postępowania sądowego, które może być zarówno kosztowne, jak i czasochłonne.

 • ocena powodzenia roszczenia klienta lub procesu sądowego wytoczonego przeciwko niemu,
 • reprezentacja w sporach sądowych we wszystkich dziedzinach prawa,
 • reprezentacja w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, sporządzanie ugód,
 • windykacja należności, w tym reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych.

Pomożemy Państwu w dochodzeniu odszkodowania oraz innych praw i uprawnień procesowych. W przypadku umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia naszych klientów, odzyskujemy od państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną bezprawnym postępowaniem karnym.

 • szkoda w wyniku przestępstwa
 • wypadek przy pracy
 • choroba zawodowa
 • niewłaściwe postępowanie w opiece medycznej
 • szkody dla życia
 • wypadek drogowy
 • szkody majątkowe
 • zmniejszenie świadczeń ubezpieczeniowych
 • szkody spowodowane niewypełnieniem zobowiązań umownych
 • odszkodowanie, o które wystąpiono do państwa

Pomożemy Państwu osiągnąć sprawiedliwości.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O WYKROCZENIE

Udzielimy Państwu pełnej porady prawnej i będziemy Państwa reprezentować, jeśli:

 • popełniliście Państwo wykroczenie drogowe lub otrzymaliście wezwanie do udzielenia wyjaśnienia,
 • popełniliście Państwo przestępstwo podczas prowadzenia pojazdu silnikowego lub spowodowaliście wypadek drogowy,
 • macie Państwo do czynienia z innym rodzajem przestępstwa, postępowaniem administracyjnym lub innymi problemami z władzami,
 • agencja rządowa wydała przeciwko Państwu wyrok, który Państwo uważacie za nieuzasadniony.

Będziemy bronić Państwa praw przed urzędami i organami państwowymi.