Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo technologii informacyjnych (ICT)

Zapewniamy ochronę utworów literackich, artystycznych i innych dzieł sztuki, ochronę stworzonego oprogramowania, przygotowujemy umowy licencyjne regulujące udzielanie praw autorskich i przemysłowych, zabezpieczamy rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub użytkowych oraz wynalazków, reprezentujemy Państwa w dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia praw przemysłowych lub autorskich

Pomysły nie są namacalne, mimo to mają swoją wartość. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoją własność intelektualna przed nieautoryzowanym dostępem i jak stworzyć najodpowiedniejszą platformę do oceny wyników własnej twórczej pracy intelektualnej.

W zakresie prawa własności intelektualnej zapewnimy:

  • ochronę dzieł literackich, artystycznych i innych dzieł sztuki
  • ohronę zrealizowanego oprogramowania
  • przygotowanie umów licencyjnych regulujących świadczenia praw autorskich oraz własności przemysłowej
  • rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub użytkowych oraz wynalazków
  • dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich lub przemysłowych

W kontekście prawa ICT jesteśmy gotowi:

  • zapewnić wsparcie prawne dla projektów teleinformatycznych administracji publicznej i korporacji biznesowych
  • przygotowywać kompletną dokumentację kontraktową, w tym umowy na rozwój i utrzymanie oprogramowania
  • zapewnić ochronę praw autorskich i licencji, ochronę osobowości, prywatności i danych osobowych w środowisku internetu i technologii komunikacyjnych

Wiemy, jak ochronić Państwa pomysłów.