Ochrana práv duševního a průmyslového vlastnictví a právo informačních technologií (ICT)

Zajistíme ochranu literárních, výtvarných a jiných uměleckých děl, ochranu vytvořeného softwaru, přípravu licenčních smluv upravujících poskytování autorských i průmyslových práv, zajištění registraci ochranných známek, průmyslových či užitných vzorů a vynálezů, zastoupíme Vás při uplatňování nároků vyplývajících z porušení průmyslových či autorských práv.

Myšlenky nejsou hmatatelné, přesto mají svou hodnotu. Zamyslete se s námi nad tím,  jak své duševní vlastnictví co nejlépe zabezpečit před neoprávněnými zásahy i jak vytvořit co nejvhodnější platformu pro zhodnocení výsledků vlastní tvůrčí duševní práce.

V oblasti práva duševního vlastnictví zajistíme:

  • ochranu literárních, výtvarných a jiných uměleckých děl
  • ochranu vytvořeného softwaru
  • přípravu licenčních smluv upravujících poskytování autorských i průmyslových práv
  • registraci ochranných známek, průmyslových či užitných vzorů a vynálezů
  • zastoupení při uplatňování nároků vyplývajících z porušení průmyslových či autorských práv

V rámci práva ICT jsme připraveni:

  • poskytnout právní podporu ICT projektů veřejné správy a obchodních korporací
  • připravit kompletní smluvní dokumentaci včetně smluv o vývoji a údržbě SW
  • zajistit ochranu autorských práv a licencí, ochranu osobnosti, soukromí a osobních údajů v prostředí internetu a komunikačních technologií

Víme, jak ochránit Vaše myšlenky.