Spółdzielnie mieszkaniowe i Wspólnota właścicieli lokali

Dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot właścicieli wykonujemy wszystkie agendy prawne i zapewniamy pełną obsługę w zakresie umów, sporów i innych potrzeb, które są nieodłącznie związane z zarządzaniem spółdzielnią lub wspólnotą właścicieli.

Skontaktujcie się Państwo z naszą kancelarią z ufnością: zorganizujemy wspólne, niewiążące spotkanie, aby omówić wszystkie sposoby, w jakie możemy Państwu pomóc i ułatwić funkcjonowanie Państwa spółdzielni lub wspólnoty.

Możemy przygotować dla Państwa wszystko w taki sposób, aby spełnione zostały wszystkie wymogi prawne (np. organizacja zebrań członkowskich itp.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawsze kładziemy nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Państwa podmiotu oraz osób działających na jego rzecz.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli zajmują się Państwo założeniem spółdzielni mieszkaniowej lub założeniem wspólnoty właścicieli i chcą mieć wszystko perfekcyjnie przygotowane, jeśli zajmują się Państwo niezapłaconymi roszczeniami członków lub jeśli chcą Państwo profesjonalnie przygotować statut spółdzielni lub wspólnoty tak, aby był on nie tylko poprawny formalnie, ale również funkcjonalnie zapewniał sprawne funkcjonowanie Państwa podmiotu