Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, IČ: 27614832 je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 119050. ID datové schránky: z2f525p

Přihlášení k newsletteru

Přihlášením k odběru Newsletteru souhlasím, aby Felix a spol. advokátní kancelář s.r.o. do odvolání zasílala na mnou zadanou adresu elektronické pošty Newsletter a jiné informace o novinkách v oblasti práva. Prohlašuji, že jsem uživatelem adresy elektronické pošty, kterou jsem uvedl(a) pro tyto účely a přísluší mi udělit souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení ve shora uvedeném smyslu. Souhlasím, aby Felix a spol. advokátní kancelář do dovolání, za marketingovými účely v souvislosti se zasíláním informací o novinkách v oblasti práva, zpracovávala mé identifikační a kontaktní údaje. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoli odvolat, a to odkazem ve zprávě elektronické pošty nebo emailem na info@akf.cz