Pro Bono aktivně

Přispíváme ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin lidí, jako jsou např. staří, těžce nemocní nebo postižení. Podporujeme řadu organizací a projektů, které působí na poli vzdělávání, kultury a sociální podpory.