Zásady používání cookies

 1. Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 119050 (dále jen „Provozovatel“), vydává Podmínky pro používání internetových stránek www.akf.cz (dále je „Podmínky“). Tyto Podmínky jsou závazné pro každou osobu, která internetové stránky používá. 
 2. Každý návštěvník webové stránky je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webové stránky.

I. Podmínky užívání Internetové stránky

 1. Webová stránka je určena výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webové stránky nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravy či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webové stránky. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webové stránky.
 2. Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko. 
 3. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech souvisejících okolností a specifik.
 4. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informace, bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku újmy. Za takovou újmu nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce webové stránky.
 5. Výhrady prezentované v odst. 3 a 4 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na této webové stránce odkazuje. 
 6. Máte‑li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontakt.
 7. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena společnosti Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu jmenované společnosti zakázány.
 8. Na webové stránce jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak, než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde‑li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel dbá vysoké úrovně ochrany osobních údajů při poskytování služeb. 
 2. Informace o zpracování osobních údajů (včetně informací o právech náležících osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány), které souvisí s poskytováním služeb prostřednictvím Internetové stránky, jsou dostupné ZDE

III. Informace o používání cookies

 1. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Soubory cookies jsou standardně používány téměř všemi webovými portály nabízejícími dodávky či služby. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo do Vašeho mobilního zařízení v okamžiku, kdy webové stránky začnete využívat.
 2. Provozovatel informuje, že tyto stránky používají technologii cookies. 
 3. Některé cookies si mohou na určitou dobu zapamatovat Vaše preference a úkony, které jste provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže pak tyto údaje nemusíte zadávat znovu.
 4. Samotný soubor cookie je složen z řetězce písmen a číslic, nesbírá a neobsahuje žádné informace, a není žádným virem, není nastaven tak, aby vytvářel své vlastní kopie nebo se šířil do jiných sítí. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných dat.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Účelem je získání statistických informací, opětovné cílení reklamy (retargeting). Maximální doba zpracování je dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Microsoft Cookies průvodce

http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)

http://www.aboutcookies.org/ (EN)

Označíte-li aktivně tlačítko „Souhlasím s používáním cookies“, udělujete do odvolání souhlas s použitím nepovinných cookies a s používáním údajů získaných prostřednictvím stránek/cookies za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Souhlas je možné kdykoli bez sankce odvolat. Odvolání lze provést elektronickými prostředky Vašeho webového prohlížeče či mobilního zařízení (zablokováním cookies). 

Při zablokování technologie „cookies“ (ve webovém prohlížeči PC, resp. mobilního zařízení) doporučujeme postupovat obezřetně, zablokování nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies může omezit, příp. vyloučit přístup na stránky anebo funkcionalitu stránek nebo jejich částí.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku a nadále ji nepoužívejte.

V Praze dne 1.1.2021

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.