Felix a spol. na COFOLA 2022

PředchozíNásledující

25.04.2022 14:07

Felix a spol. na COFOLA 2022

Mgr. Ing. Václav Podhorský, Ph.D. zastupoval Felix a spol. na XVI. ročníku konference COFOLA 2022 v Univerzitním centru Telč. Václav vystoupil na konferenci se svým příspěvkem  v sekci „Aktuální otázky civilního procesu“ s názvem „Zrušení pravomocného rozsudku, na jehož základě již bylo zaplaceno“.   Felix a spol. je partnerem konference COFOLA již několik let, konference je určena primárně pro doktorandy a mladé právní vědce, vítáni jsou i studenti vyšších ročníků právnických fakult, kteří již zvažují či snad dokonce znají svoji budoucí specializaci. Kromě studentů, mladých právních vědců a vysokoškolských pedagogů se konference pravidelně účastní i odborníci z praxe. Určité sekce taktéž probíhají v anglickém jazyce, tudíž jsou otevřeny pro účastníky z celého světa.

Konference byla velmi dobře zorganizována a rád jsem naši kancelář zastoupil. Ve svém příspěvku jsem na příkladu jednoho nekončícího sporu demonstroval nejen obecné otázky smyslu domáhání se spravedlnosti soudní cestou, ale též i pro někoho možná méně známý procesní postup v případě, že je zrušen pravomocný rozsudek, ale již bylo podle něj plněno.  Mgr. Ing. Václav Podhorský, Ph.D.