JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D. se věnuje generální praxi s akcentem na trestní právo, právo ICT, oblast ochrany osobních údajů GDPR, kyberbezpečnost a ochranu soukromí, kryptoměny a řešení sporů.

Adam Felix se rovněž zabývá zastupováním klientů v civilních sporech i trestních řízeních. V uplynulých letech se též podílel na zavádění standardů ochrany osobních údajů ve významných soukromých i veřejných organizacích včetně nadnárodních korporací a veřejných vysokých škol.

JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D. působil na počátku své praxe u obecných soudů, na státním zastupitelství a v zahraničních advokátních kancelářích v New York City, Washington D.C. a v Paříži. Doktorát obhájil na Univerzitě Karlově na téma trestní odpovědnost právnických osob. Jako první Čech byl přijat na Cornell Tech do pilotního programu Master of Laws (LLM) in Law, Technology, and Entrepreneurship, v jehož rámci se zaměřil na rozvoj užití technologií blockchainu při sdílení zdravotních údajů pacientů, rozvoj telemedicíny a aplikaci algoritmů pro rozpoznávání emocí za účelem vývoje kompenzačních pomůcek pro děti na autistickém spektru. Jako advokát působil v Praze nejprve v advokátní kanceláři PRK Partners a od roku 2016 je členem Felix a spol. advokátní kancelář. Je členem Kontrolní rady a intervenujícím kárným žalobcem České advokátní komory.