Antonín Novák

advokát, partner kanceláře

antonin.novak@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Antonín Novák se ve své praxi specializuje na problematiku nemovitostí, poskytuje poradenství týkající se developerských projektů a stavebního práva.

Vedle stavebního práva zastupuje v rámci sporné agendy kanceláře klienty zejména ve sporech vznikajících při realizaci stavebních činností. Věnuje se také občanskoprávním sporům, za dobu svého působení v advokacii zastupoval nespočet fyzických i právnických osob na straně žalující i žalované.

JUDr. Antonín Novák působil u Městského soudu v Praze, následně se stal členem právního oddělení Komerční banky, kde se významně podílel na vytváření jak interní bankovněprávní dokumentace, tak právních předpisů zaváděných do obchodní praxe. Jako bankovní právník se spolupodílel na vytváření smluvní dokumentace pro nově konstituovanou českou pobočku rakouské banky Creditanstalt. Od roku 1991 se plně věnuje advokacii jako zakládající společník advokátní kanceláře Felix a spol.