Eva Veselá

advokátka, partnerka kanceláře

eva.vesela@akf.cz

+420 251 081 111

Mgr. Eva Veselá se ve své praxi advokátky věnuje soukromému právu, obchodnímu i občanskému, a to zejména agendě smluvní se zvláštním zaměřením na úvěrové a další bankovní obchody a prostředky jejich zajištění.

Poskytuje klientům právní služby při řešení případů s mezinárodním prvkem a to ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi. Při zpracování konkrétních obchodních případů a řešení sporů z bankovních obchodů rozvíjí zkušenosti získané při dlouholeté spolupráci s JUDr. Romanem Felixem při poskytování právních služeb finančním institucím.
V oblasti práva občanského využívá své zkušenosti z poskytování poradenství ohledně restitucí zemědělských nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem obecně. Při dlouhodobém poskytování právních služeb společnosti zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění na českém trhu získala zkušenosti s agendou ochrany osobních údajů.
Věnuje se též otázkám práva rodinného a zdravotního.

Mgr. Eva Veselá je advokátkou a partnerkou Felix a spol., kde působí od roku 1992.