Ivan Roubal

advokát, partner kanceláře

ivan.roubal@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Ivan Roubal se zabývá obchodním i občanským právem, zaměřuje se na ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví a na bankovní právo se specializací na smluvní agendu.

Zabývá se rovněž nemovitostní problematikou a právem v dopravě. Důležitou složkou jeho činnosti je zastupování klientů v rozhodčím a insolvenčním řízení. Významně se podílí na poskytování komplexních právních služeb významným bankám na českém trhu. Má v gesci zajišťování služeb pro německy a polsky hovořící klientelu.

JUDr. Ivan Roubal působil v justici u Krajského soudu v Praze. V České národní bance se podílel na konstituování a zahájení fungování Komerční banky. V této pozici spolupracoval na formování základů interního bankovněprávního know-how a promítnutí právních aspektů do obchodní praxe při zavádění nových bankovních produktů v tržních podmínkách po roce 89. V roce 1991 byl jedním ze zakládajících společníků advokátní kanceláře Felix a spol.