Jana Felixová

advokátka, partnerka kanceláře

jana.felixova@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Jana Felixová se věnuje zejména mezinárodní klientele a zaměřuje se na korporátní, obchodní a pracovní právo.

Jana Felixová se prioritně zabývá obchodním a pracovním právem. Její další specializací je právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a s tím související oblast práva daňového. Má rovněž v gesci ekonomickou a personální agendu kanceláře, reprezentuje kancelář v rámci celosvětové sítě Legalink a je členem představenstva evropské sítě Nomos Lawyers International. Jana Felixová je soudní překladatelkou anglického jazyka.

JUDr. Jana Felixová působila v mezinárodním oddělení umělecké agentury Pragokoncert a následně se podílela na založení české pobočky nadnárodní advokátní kanceláře Mc Kenna & Co., kde se zabývala právním poradenstvím pro zahraniční společnosti vstupující na český trh. Od roku 1993 působí jako advokátka a partnerka Felix a spol.