Jaroslav Tajbr

advokát, partner kanceláře

jaroslav.tajbr@akf.cz

+420 251 081 111

Mgr. Jaroslav Tajbr se zabývá zejména obchodním a občanským právem. Zaměřuje se na komplexní právní služby podnikatelským subjektům, vymáhání pohledávek a řešení krizových situací, dále na spornou agendu, právo insolvenční, zejména zastupování zájmů věřitelů při uplatňování pohledávek a ve věřitelských výborech, a na právo exekuční.

Jaroslav Tajbr se dále  v oblasti obchodního práva specializuje na sféru obchodních společností včetně fúzí a prodeje podniků. Je fundovaným odborníkem na zpracování obchodních smluv pro klienty z řad podnikatelských subjektů, a to od nejvýznamnějších českých podniků až po střední a menší podnikatele. V oblasti občanského práva se věnuje zejména problematice ochrany osobnostních práv, v rámci právních vztahů k nemovitostem často zastupuje zájmy vlastníků, jeho agenda zahrnuje především uzavírání kupních, nájemních a zajišťovacích smluv.

Mgr. Jaroslav Tajbr je advokátem a partnerem Felix a spol. od roku 2000, kde působil již při studiích jako koncipient.