Mgr. Matěj Smolař se specializuje na obchodní právo, zejména právem veřejných zakázek, nemovitostním právem, spornou agendou při zastupování klientů v soudních řízeních, právem duševního vlastnictví a ochranou hospodářské soutěže.

Matěj Smolař dosáhl řady úspěchů při zastupování tuzemských i zahraničních klientů v majetkových i nemajetkových soudních sporech. V rámci své agendy právně zajišťuje mj. nákup bytových domů, zpracování komplexních zadávacích podmínek výstavby a administraci všech navazujících úkonů v zadávacích řízení v široké škále dodávek, služeb a stavebních prací v řádu desítek až stovek milionů korun.

Mgr. Matěj Smolař svou praxi zahájil v advokátní kanceláři Rödl & Partner, od roku 2006 působí jako asociovaný advokát ve Felix a spol.