Mgr. Radek Hiřman se zaměřuje na trestní právo, obhajobu obviněných v trestním řízení a také zastoupení poškozených. Z oblasti občanského práva se věnuje smluvní agendě, vymáhání pohledávek, náhradě škody a rodinnému právu.

Radek Hiřman v rámci trestního řízení vykonává obhajobu obviněných nebo zastoupení poškozených v jeho celém průběhu, nevyjímaje řízení o vysoce závažných trestných činech, včetně řízení o přeměně podmíněně uloženého trestu či podmíněného propuštění z výkonu trestu. Návazně taktéž zastupuje klienty při uplatňování náhrady škody v případě nezákonnosti trestního stíhání.
Jako advokát zaměřující se na rodinné právo  řeší rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů a problematiku výchovy a výživy nezletilých dětí. V rámci nemovitostní problematiky se zabývá např. převody nemovitostí, zřizováním zástav a věcných břemen.

Mgr. Radek Hiřman působil několik let jako advokát v Plzni, koncem roku 2020 se připojil k týmu Felix a spol.