Simona Sedláčková

advokátní koncipientka

simona.sedlackova@akf.cz

+420 251 081 111

Mgr. Simona Sedláčková se jako advokátní koncipientka zabývá v rámci generální praxe všemi oblastmi práva.