Václav Podhorský

advokátní koncipient

vaclav.podhorsky@akf.cz

+420 251 081 111

JUDr. Ing. Václav Podhorský, Ph.D. se jako advokátní koncipient zabývá všemi oblastmi práva, zejména pak právem nemovitostí a obchodním právem.

Václav Podhorský získal bohaté zkušenosti s projektovým řízením velkých infrastrukturních projektů a v oblasti administrace evropských dotací. Během studia Právnické fakulty UK absolvoval stáže v Senátu Parlamentu ČR a na Ústavním soudu ČR.  V rámci advokátní kanceláře Felix a spol. by rád zúročil nejen svou dosavadní praxi ve stavebnictví, ale též i dlouhodobý zájem o ústavní a obchodní právo.

JUDr. Ing. Václav Podhorský, Ph.D. se od roku 2002 na různých pracovních pozicích zabýval projektovým řízením a dotačním poradenstvím. Mimo jiné i jako člen představenstva společnosti CSSC a.s., kterou spoluzaložil. V advokátní kanceláři Felix a spol. působí od roku 2021.