JUDr. Vít Široký je předním a vyhledávaným odborníkem na oblast trestního práva a přestupkového práva. Zaměřuje se na obhajobu v oblasti hospodářské, majetkové a daňové kriminality.

Poskytuje rovněž poradenství a konzultace zejména v souvislosti s řešením minimalizace rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů v rámci jejich podnikatelských aktivit. Jako vynikající odborník se samozřejmě zabývá i prevencí těchto rizik. V oblasti soukromého práva se zabývá řešením případů odpovědnosti za škodu.

JUDr. Vít Široký působil na začátku své kariéry v justici, nejdříve na Městské prokuratuře v Praze, posléze na Generální prokuratuře ČR. V advokátní kanceláři Felix a spol. působí od roku 1993.