Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Poskytujeme kompelxní právní služby bankovním institucím, pojišťovnám, investičním společnostem i soukromým investorům, poradenství a zastupování v řízeních vedených před finančními úřady či finančním arbitrem.

Čtyři ze společníků kanceláře se v průběhu své praxe uplatnili jako bankovní právníci a z navazujícího právního poradenství při vzniku a rozvoji několika bank, stavební spořitelny, investičních společností a fondů a jiných finančních institucí, disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti bankovnictví a financí. Poskytujeme pravidelné všestranné právní poradenství dvěma bankovním institucím, které patří mezi největší na českém bankovním trhu.

S náležitou odborností a vysokým stupněm znalosti struktury a fungování bankovního sektoru a interních procesů finančních domů zpracujeme vzorovou smluvní dokumentaci či obchodní podmínky pro banku, individuální smlouvy pro konkrétní bankovní obchod. Máme bohaté zkušenosti v oblasti projektového financování, syndikovaných úvěrů a jiných finančních operací; v oblasti cenných papírů.

Poskytneme právní poradenství v otázkách národního i mezinárodního zdanění. Spolupracujeme s daňovými specialisty.

V oblasti bankovnictví a právních aspektů finančních prostředků a pohledávek poskytujeme mj. tyto služby:

  • právní poradenství bankám, pojišťovnám i investičním společnostem
  • právní poradenství soukromým investorům
  • tvorba vzorové smluvní dokumentace k bankovním obchodům a souvisejícím právním úkonům
  • tvorba konkrétních smluv o úvěru a dalších bankovních obchodech; leasing, půjčka aj.
  • smluvní úprava prostředků zajištění plnění závazků
  • správa a převody pohledávek
  • vymáhání pohledávek
  • právní poradenství při správě daní a poplatků
  • poradenství v oblasti celního a devizového práva
  • poradenství a zastupování v řízeních vedených před finančními úřady či finančním arbitrem

 

O právních aspektech světa financí se poraďte s námi.