Cizinecké právo

Poskytujeme imigračně-právní poradenství pro společnosti, jejich zaměstnance či členy statutárních orgánů, a jejich rodinné příslušníky. Pomáháme klientům při relokaci do České republiky i do zahraničí.  

Poskytujeme komplexní právní podporu podnikatelům poptávajícím pracovníky ze zemí Evropské Unie či z třetích zemí a budeme Vám asistovat celým procesem tak, aby byla minimalizována veškerá rizika, která s sebou zaměstnávání cizinců přináší.

Fyzickým osobám, které na území České republiky hledají právní pomoc v souvislosti se svým pobytovým statusem, ať již se zde chystají studovat, pracovat, podnikat či sloučit se s rodinou, pomůžeme zařídit veškerá oprávnění.

Klienty zastupujeme před orgány státní správy, poskytujeme právní pomoc s přípravou žádostí a podkladů, včetně jejich úředně ověřených překladů, nabízíme komplexní posouzení aspektů sociálního zabezpečení, daní či volby práva, kterým se smluvní vztah má přechodně řídit.

S čím Vám pomůžeme, pokud jste podnikatel:

 • všeobecné poradenství ohledně práv a povinností dle zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti;
 • vysílání zaměstnanců do ČR či v rámci EU a jejich vnitropodnikové převedení;
 • právní pomoc a zastupování zaměstnavatele při jednání s orgány státní správy v souvislosti se zaměstnáváním cizinců (hlášení volných pracovních míst, projednání vyslání s Úřadem práce, zastupování při kontrolách plnění povinností ze strany orgánů státní správy);
 • posouzení Vašich povinností v rámci pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

S čím Vám pomůžeme, pokud jste fyzická osoba cizinec:

 • víza, dlouhodobé či trvalé pobyty pro občany EU, jejich rodinné příslušníky či osoby z třetích zemí;
 • právní pomoc v řízení o správním vyhoštění cizince a v řízení o povinnosti opustit území, a to včetně právní pomoci při zajištění cizince;
 • komplexní doplňkové služby pro zaměstnance (zaměstnanecké karty, modré karty, zajištění povolení k zaměstnání), začínající podnikatele (zajištění živnostenského oprávnění, přihlášení k povinným odvodům, založení obchodní společnosti);
 • mezinárodní ochrana (azyl i doplňková ochrana);
 • získání občanství České republiky;
 • zastupování v řízeních vedených Ministerstvem vnitra ČR a cizineckou policií;
 • pokud neuspějete se svou žádostí ve správním řízení, jsme připravení hájit Vaše práva ve správním soudnictví;
 • posouzení daňových povinností a práv a povinností dle práva sociálního zabezpečení cizince.

Poskytujeme imigračně-právní poradenství pro podniky, jejich zaměstnance a rodiny, členy statutárních orgánů. Pomáháme klientům při relokaci do České republiky, ale také do zahraničí.