Compliance programy a trestní odpovědnost právnických osob

Vytvoříme Váš firemní Compliance Program: Trestní odpovědnost právnických osob / Dodržení pravidel hospodářské soutěže / Protikorupční opatření / Správně nastavené vnitřní předpisy

Možnost právnické osoby vyvinit se z odpovědnosti za spáchání protiprávního činu, který v rámci činnosti společnosti spáchá jednatel, člen představenstva či zaměstnanec, umožňují vhodně nastavená vnitřní pravidla a opatření reflektující požadavky zákona a formulující etické principy společnosti – tzv. compliance program.

Pomůžeme vám nastavit důležitá pravidla pro implementaci compliance programu v kontextu souvislostí, které z hlediska právní odpovědnosti staví obchodní korporace na pomezí práva obchodního, trestního a pracovního. Sestavíme compliance program na míru vaší společnosti.

• etický kodex společnosti

• pravidla proti nekalosoutěžnímu jednání

• pravidla proti korupci

• pravidla proti všem formám diskriminace na pracovišti

• problematika BOZP

• pravidla nakládání s daty včetně osobních údajů (GDPR)

Přečtěte si článek JUDr. Romana Felixe o Complianc programech ZDE