Insolvence a exekuce, vymáhání pohledávek

Nabízíme zastupování ve všech fázích insolvenčního řízení, a to na základě našich dlouholetých zkušeností s vedením všech typů agend včetně sporných řízení.

INSOLVENCE A EXEKUCE

Nabízíme zastupování ve všech fázích insolvenčního řízení, a to na základě našich dlouholetých zkušeností s vedením všech typů agend včetně sporných řízení.

Jsme si vědomi, že insolvenční právo je jednou z nejkomplikovanější oblastí našeho právního řádu s přísně formalizovanými postupy a procesy v rámci všech fází insolvenčního řízení. Sebemenší opomenutí může vést k procesnímu neúspěchu účastníka řízení se závažnými odpovědnostními následky pro osoby, které neúspěšně uplatňovaly své nároky. Kvalifikované právní zastoupení je proto nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění nároků klienta a hájení jeho zájmů v celém průběhu řízení.

V neposlední řadě nabízíme klientům ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy, když účinná obrana proti takovým návrhům, které jsou podávány v rámci konkurenčního boje, pomáhá eliminovat ztráty na pověsti i majetku obchodní korporace poškozené takovým návrhem.

Hlavní oblasti služeb pro případ insolvenčního řízení:

 • podání insolvenčních návrhů
 • zpracování a administrace přihlášky pohledávky
 • zastupování zájmů insolvenčních správců, věřitelů, dlužníků nebo třetích osob v celém průběhu insolvenčního řízení
 • ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy
 • zastupování v incidenčních sporech
 • vymáhání náhrady škody vůči osobám odpovědným za úpadek

Ochráníme vás před neoprávněnými exekucemi a dalšími problémy.

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

K vymáhání pohledávek přistupujeme individuálně, dle požadavků klienta. Naším cílem je co nejefektivněji získat maximum.

 • sepis dohody o narovnání
 • vypracování smíru
 • vypracování žaloby na bezdůvodné obohacení, žaloby na úhradu pohledávky k soudu nebo rozhodci
 • tvorba smluvní dokumentace: smlouva o úvěru, o zápůjčce, uznání dluhu,
 • právní analýza portfolia pohledávek
 • předžalobní výzva dlužníkovi
 • přihláška pohledávky (do insolvence, exekuce, dědictví, dražby)
 • komplexní správa portfolia pohledávek
 • vymáhání dluhu na výživném
 • návrh na předběžné opatření – vypracování

Zastoupíme vás v případě soudních a rozhodčích žalob, exekučních nebo insolvenčních řízení i mimosoudního vymáhání pohledávek.