Právo v dopravě

V dopravě poskytujeme právní poradenství provozovatelům silniční a železniční dopravy, sepis smluv o dopravě a vymáhání závazků z nich, právní podpora provozu vozového parku, zastoupení účastníků dopravních nehod a zastoupení před orgány veřejné správy na úseku dopravy.

Advokáti Felix a spol. disponují rozsáhlými zkušenostmi z poskytování právních služeb společnostem provozujícím silniční i železniční dopravu a zasilatelství. Pravidelně řešíme otázky veřejného i soukromého práva, které přináší podnikání v této poměrně specifické oblasti. Klientům poskytujeme právní podporu při řešení otázek týkajících se veřejnoprávních aspektů jejich činnosti a vztahů s příslušnými orgány veřejné správy, i při řešení otázek souvisejících přímo s jejich podnikatelskou činností a vztahů s obchodními partnery. Naše kancelář rovněž úspěšně zastupovala řadu klientů ve sporech týkajících se vnitrostátní i mezinárodní přepravy. Dlouhodobě se zabýváme právní podporou provozu rozsáhlého vozového parku.

  • právní poradenství provozovatelům silniční a železniční dopravy
  • sepis smluv o dopravě a vymáhání závazků z nich
  • právní podpora provozu vozového parku
  • zastoupení účastníků dopravních nehod
  • zastoupení před orgány veřejné správy na úseku dopravy

Jsme tu pro vaši dopravu bez právních nehod.