Smluvní právo

Smluvní dokumentace na míru, dle požadavků klienta. Naše služby v této oblasti zahrnují jak přípravu a revizi smluvní dokumentace samotné, tak i vyjednávání o podmínkách smluv s protistranou či posuzování uzavřených smluv z hlediska možných právních rizik a návrhů na jejich eliminaci.

Podnikatelům nabízíme při jejich rozhodování důkladnou znalost všech souvisejících právních aspektů.  Disponujeme právním know-how a rozsáhlými zkušenostmi ve všech oblastech podnikání.  Pravidelně spolupracujeme na případech s mezinárodním prvkem, naše expertíza zahrnuje aplikaci práva EU, zejména v souvislosti se základními svobodami a vnitřním trhem, posuzování a  zohledňování soutěžně-právních a dalších regulatorních aspektů soukromo-právních vztahů.

  • kupní a distribuční smlouvy
  • smlouvy o dílo či o dodávkách technologií
  • přípravu smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům
  • záruky, servisní smlouvy, smlouvy o zpětné koupi či o zajištění vzdělávání prodejců a zákazníků
  • leasingové smlouvy
  • outsourcing, franchising, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií, jakož i cenných papírů a financí