Správní právo

Ve všech oblastech práva, kterými se zabýváme, vás vedle dobrých rad také zastoupíme před soudem při případném řízení.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ušetřete svůj čas a neztrácejte jej zápasem s úřední mašinérií. Svěřte své požadavky na správní orgány do našich rukou a my je rychle, profesionálně a efektivně vyřídíme. Tým našich právníků Vám obstará vklady a změny v katastru nemovitostí, daňovou problematiku, plnění registračních a oznamovacích povinností.

Naši advokáti mají zkušenosti s řízením u následujících správních úřadů:

  • katastrální úřady
  • finanční úřady
  • úřady České správy sociálního zabezpečení
  • Úřad na ochranu hospodářské soutěže
  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • Úřad na ochranu osobních údajů
  • krajské a obecní úřady

Čekání a stres na úřadech se pro Vás stanou minulostí.