Stavebnictví, územní plánování a developerské projekty

Za poslední 3 roky jsme se zabývali projekty v celkové hodnotě 4mld.Kč. Nemovitostní transakce, oblast ekologických zátěží, územní plánování a projektování staveb, stavební řízení a katastrální právo, projektové financování, úvěrová a zajišťovací dokumentace.

Právní podporu nabízíme pro veškeré transakce ve stavebnictví, PPP projekty a developerské projekty a to včetně právního zajištění účasti ve veřejných zakázkách a financování transakce.

Našimi klienty jsou developerské a stavební firmy. Poskytujeme průběžnou komplexní právní podporu v oblasti developerské a managementu staveb. Zajistíme právní stránku projektu výstavby od jeho přípravy až po konečnou realizaci a uvedení do provozu. Jsme si dobře vědomi specifik českého trhu včetně vypořádání ekologických škod. Zpracujeme smluvní dokumentaci při výstavbě nových objektů i rekonstrukcích stávajících staveb.

Poskytujeme úplné spektrum právních služeb ve stavebnictví, k nimž patří:

  • právní podpora realizace developerských projektů
  • zajištění právní podpory při financování nemovitostních akvizic a při refinancování investičních úvěrů
  • právní aspekty problematiky ekologických zátěží a životního prostředí
  • poradenství v oblasti územního plánovaní, stavebního řízení a katastrálního práva
  • poradenství při převodu státních záruk vztahujících se k vypořádání ekologických závazků
  • podpora při sjednávání smluv a tvorba smluvní dokumentace k projektování staveb a výstavbě
  • příprava dokumentů k převodům či pronájmu předmětu výstavby a zajištění správy nemovitostí
  • zastupování ve sporech vznikajících při realizaci projektů nemovitostní výstavby

Efektivní právní poradenství soustředěné na zájmy a potřeby klienta.