Zastupování ve sporech a arbitrážích

Hájíme zájmy klientů ve sporech vedených před různými arbitrážními institucemi, zaatupujeme klienty před soudy i v rámci mimosoudního řešení sporů.

Zastupování před soudy při řešení obchodních sporů

Klienty zastupujeme ve všech fázích soudního řízení při řešení komplikovaných obchodních sporů ve všech oblastech práva, ve všech podnikatelských odvětvích.

Zastupování v arbitrážích

Hájíme zájmy klientů ve sporech vedených před různými arbitrážními institucemi, a to jak před tuzemským Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republikyAgrární komoře České republiky, tak i v zahraničí.  S arbitrážním řízením máme bohaté zkušenosti a partner naší kanceláře, JUDr. Tomáš Homola působí jako rozhodce u českého Rozhodčího soudu při HKČR.

Zastupování při soudním přezkumu správních rozhodnutí

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při soudním přezkumu rozhodnutí správních orgánů, včetně zastupování před Nejvyšším správním soudem. Hájíme   zájmy klientů v žalobách proti rozhodnutím celé řady správních orgánů, včetně soudní obrany klientů proti rozhodnutím finanční správy, rozhodnutím v oblasti stavebního práva nebo proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  apod.

Zastupování před mezinárodními soudy a zastupování klientů v zahraničí

Zastupujeme klienty také před mezinárodními soudy včetně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V případě sporů před zahraničními soudy vyhledáme nejvhodnější zahraniční advokátní kancelář, se kterou právní zastupování klienta koordinujeme, jsme členy mezinárodní advokátní sítě Legalink, INBLF a evropské Nomos Lawyers international.

Zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Zajišťujeme také právní služby spojené s výkonem soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů po ukončení řízení. Úzce spolupracujeme s předními exekučními úřady v České republice a na Slovensku, jakož i s detektivními a bezpečnostními agenturami a terénními pracovníky.

Mimosoudní řešení sporů

Pomáháme klientům ve všech fázích vedení sporu včetně procesu mimosoudního urovnání sporu. Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti s řešením již vzniklých sporů smírnou cestou a působí v této oblasti také jako zapsaní mediátoři.