Reminiscenční centrum, z. s.

Předchozí Následující

Felix a spol. podporuje Reminiscenční centrum, z. s. poskytováním odborných právních rad skrze poradnu Alzheimer point v rámci svých Pro Bono aktivit.

Reminiscenční centrum, z. s.

Posláním spolku Reminiscenční centrum, z. s.  je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích. Kromě jiného provozuje spolek tzv. Alzheimer point – poradnu jejímž cílem je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou. Více o poradně zde