Dvoudenní školení GDPR nejen pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Předchozí Následující

06.04.2022 14:38

Dvoudenní školení GDPR nejen pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Téma: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – výklad a aplikace

Termín školení: 2 dny / pátek 22. 4. 2022 a pátek 29. 4. 2022 vždy od 9:00 do 14:15 / 3 bloky á 1,5 hod.

Místo školení: Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5

Popis školení: Školení je ​určeno ​zejména pro​ ty, kteří při své činnosti nakládají s osobními údaji či jsou za řádné nakládání s osobními údaji v rámci společnosti nebo jiné organizace odpovědní, včetně pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Cílem je ​posluchačům předložit komplexní výklad k problematice, tj. k právní úpravě na ochranu osobních údajů obsažené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v souvisejících právních předpisech České republiky, mj. s přihlédnutím k příslušným výkladovým stanoviskům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na výklad bude navazovat demonstrace dobré a špatné praxe prostřednictvím praktických příkladů vycházejících zejména z aktuálních rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obsah školení podrobně:

 • Působnost obecného nařízení (GDPR) a zákona o zpracování osobních údajů. 
 • Základní pojmy – správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, zpracování osobních údajů atd. 
 • Vztah správce – zpracovatel, společní správci, správce a jeho smluvní úprava. 
 • Povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech – právní titul, doba uchovávání, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení zabezpečení atd. 
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí – jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích zemí a praktické příklady. 
 • Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, judikatura Nejvyššího správního soudu. Konkrétní stanoviska a rozhodnutí. 
 • Ochrana osobních údajů a související právní úprava v praxi – osobní spis, informace na webových stránkách, sledování zaměstnanců – kamerové systémy, doložky mlčenlivosti, nahlížení do elektronické pošty, obchodní nabídky, telemarketing atd.  

Pořadatelem školení je GDPR Certifikace & Compliance s.r.o. ve spolupráci s Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Lektor doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., ​je partnerem advokátní kanceláře Felix a spol. a působí rovněž jako tajemník​ a docent katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Doc. Morávek je také místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a ​předsedou expertní komise pro pracovní právo České advokátní komory. V minulosti působil mj. jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. ​V současné době zasedá v rozkladové komisi předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

​Doc. Morávek je autorem či spoluautorem řádově desítek publikací, které se věnují ochraně osobních údajů a právní úpravě pracovněprávních vztahů a autorem nebo spoluautorem bezmála stovky článků věnujících se uvedené problematice.

Program školení je koncipován do dvou dnů takto:

 1. dubna 2022
 • 9:00 – 10:30 blok 1
 • 10:30 – 10:45 přestávka / káva, zákusek
 • 10:45 – 12:15 blok 2
 • 12:15 – 12:45 přestávka / oběd
 • 12:45 – 14:15 blok 3
 1. dubna 2022
 • 9:00 – 10:30 blok 4
 • 10:30 – 10:45 přestávka / káva, zákusek
 • 10:45 – 12:15 blok 5
 • 12:15 – 12:45 přestávka / oběd
 • 12:45 – 14:15 blok 6

Cena školení včetně občerstvení činí na osobu: 3 630 Kč včetně DPH

Max. kapacita: 12 osob

Své přihlášky zasílejte emailem na: michaela.ulrychova@akf.cz nebo se můžete přihlásit přes formulář zde