Konference Hospitality & Tourism Summit 2013

Předchozí Následující

19.04.2013 15:12

„Ztráta radosti z dovolené aneb co když není zážitek podle představ“

Konference Hospitality & Tourism Summit 2013

JUDr. Jakub Morávek z naší advokátní kanceláře se dne 17. 4. 2013 se svým příspěvkem „Ztráta radosti z dovolené aneb co když není zážitek podle představ“ zúčastnil panelu „Hotel jako zážitek“ na konferenci Hospitality & Tourism Summit 2013. V rámci něj prezentoval změny, které pro cestovní kanceláře přinese od ledna 2014 nový občanský zákoník, zejména jeho ustanovení § 2521 – 2549 o smlouvě o zájezdu a s ním související povinnost pořadatele nahradit v případě zmaření či podstatného zkrácení zájezdu nejen škodu na majetku, ale i nemajetkovou újmu za narušení dovolené.