Smluvní pokuta v tzv. realitní smlouvě

Předchozí Následující

31.08.2023 09:35

Smluvní pokuta v tzv. realitní smlouvě

Upozorňujeme na judikát Nejvyššího soudu České republiky. Ten v červnu 2023 vydal rozsudek, v němž postavil najisto, že pojem realitní zprostředkování je nutno vykládat dostatečně široce tak, aby bylo dosaženo ochrany spotřebitele ve vztazích s realitními zprostředkovateli, a to bez ohledu na pojmenování smlouvy, která je mezi takovými stranami uzavřena.
Neuzavření smlouvy se třetí osobou nemůže být v rámci zprostředkovatelské smlouvy sankcionováno a jakákoliv ujednání v rámci rezervačních či obdobných smluv zakládající právo realitního makléře (realitní kanceláře) na smluvní pokutu za to, že zájemce o koupi nedodrží smluvní závazek uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jsou absolutně neplatná.
Jinými slovy, realitní kancelář (realitní zprostředkovatel) nemůže požadovat smluvní pokutu za to, že zájemce o koupi (spotřebitel) neuzavře s prodávajícím tzv. realitní smlouvu.
Celý text rozhodnutí Nejvyššího soudu je dostupný zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/33-cdo-1507-2022