Snídaně s právem 14. Lisopadu 2022

Předchozí Následující

14.11.2022 18:12

Praha, U Nikolajky 5, Praha 5 / Felix a spol. advokátní kancelář

Snídaně s právem 14. Lisopadu 2022

Felix a spol. advokátní kancelář pořádala pro své klienty další z řady našich tematických snídaní.

Snídaně se konala 14.listopadu a byla věnována připravovaným a projednávaným rozsáhlým a poměrně zásadním změnám zákoníku práce. Tématem přítomné provedl doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

V současné době je v různých fázích legislativního procesu několik návrhů novelizací zákoníku práce. Nejrozsáhlejším návrhem změnového zákona je reagováno na povinnou transpozici evropských směrnic, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Ve všech případech se předpokládá účinnost změnových předpisů v průběhu roku 2023.

Jelikož je transpozice evropských předpisů povinná (a Česká republika je v současné době s plněním závazků vůči EU již v prodlení, za což jí hrozí sankce), je téměř jisté, že (minimálně částečně) zákoník práce v roce 2023 dozná nikoli zanedbatelných změn.

V rámci snídaně byla v podrobnostech věnována pozornost jednotlivým navrhovaným změnám, konkrétně:

  • nově formulovaným pravidlům pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, včetně pravidel poskytování paušálních náhrad;
  • zásadní koncepční změně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zavedení povinnosti rozvrhnout pracovní dobu v rámci dohod, zavedení práva na dovolenou atd.);
  • nové podobě informační povinnosti při vzniku a změně pracovního poměru;
  • změně právní úpravy rodičovské dovolené;
  • nově zaváděnému institutu otcovské rodičovské a prarodičovské dovolené;
  • změně právní úpravy zvláštních pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti (právo na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele atd.);
  • novým pravidlům pro doručování písemností, včetně elektronického doručování;
  • revidovaným pravidlům v oblasti pracovní doby a doby odpočinku.

V případě dotazů, nejen k tomuto tématu, Vám jsme k dispozici.

Felix aspol. advokátní kancelář, s.r.o.