Pro Bono aktywnie

Przyczyniamy się do poprawy jakości życia grup ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby starsze, ciężko chore lub niepełnosprawne.