Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych w negocjacjach, zmianach i rozwiązaniach stosunków umownych, w dochodzeniach roszczeń wynikających z naruszenia zobowiązań umownych i innych. Opracujemy lub zredagujemy dla Państwa umowy oraz inne materiały pisemne. Będziemy działać w Państwa imieniu i reprezentować Państwa w jakichkolwiek negocjacjach. Będziemy bronić Państwa interesów w sądzie lub ugodzie pozasądowej.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną obywateli, w szczególności w następujących obszarach:

Skonsultujcie się Państwo z nami w sprawach prawnych.