Občanské právo

Poradíme Vám při sjednávání, změnách a ukončení smluvních vztahů, při uplatňování nároků z porušení smluvních i jiných povinností. Navrhneme či zrevidujeme pro Vás smlouvy a jiné písemné materiály. Budeme jednat Vaším jménem a zastupovat Vás při jakémkoli jednání. Budeme obhajovat Vaše zájmy při soudním či mimosoudním řešení sporů.

Nabízíme komplexní právní služby pro občany, zejména v oblastech:

Poraďte se s námi o svých právních záležitostech.