Zdravotnictví a farmacie

Poskytujeme řadu specifických právních služeb širokému spektru klientů, kterými jsou zdravotnická zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, pacienti i subjekty působící v oblasti výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb.

Poskytujeme komplexní právní služby zdravotnickým zařízením,  poskytovatelům zdravotních služeb, pacientům i subjektům působícím v oblasti výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb.

Připravíme pro Vás veškeré písemnosti a podání, poradíme Vám a zastoupíme Vás ve všech řízeních, týkajících se:

 • poskytování zdravotní péče, včetně úpravy systému jejích úhrad a smluvních vztahů s pojišťovnami
 • uplatňování práv pacientů
 • postupu lege artis a souvisejících otázek
 • odpovědnostních vztahů soukromoprávní i veřejnoprávní povahy
 • nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami
 • právních aspektů výroby a prodeje léčiv a jiných farmakologických prostředků
 • informovaného souhlasu
 • zdravotnické dokumentace, jejího uchovávání, zabezpečení a souvisejících činností
 • specifických zdravotních služeb
 • opatření, předpisů a všech dalších otázek ochrany osobních údajů při poskytování zdravotnických služeb

Úspěšně jsme mnoha klientům pomohli domoci se náhrady škody na zdraví při pochybení lékaře nebo nemocnice.

Disponujeme unikátním know-how založeném na několikaleté zkušenosti s průběžným monitorováním právní úpravy zdravotnických prostředků a souvisejících předpisů. Řešíme také odškodnění pracovních úrazů a hájíme práva pozůstalých.

 • náhradu škody na zdraví způsobenou nesprávným postupem zdravotnického zařízení,
 • náhradu nemajetkové újmy – ochrana osobnosti,
 • zastupování poškozených v trestním řízení,
 • poradenství farmaceutickým firmám.