GDPR / Ochrana osobních údajů a whistleblowing

Poskytujeme právní služby nejvyšší kvality, když mj. čerpáme z dlouholetých zkušeností bývalého ředitele právního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., který v naší advokátní kanceláři působí jako advokát a partner.

Odborné poradenství v oblasti GDPR 

Poskytujeme konzultační služby v problematice ochrany osobních údajů (GDPR) a v dalších souvisejících oblastech – například pracovněprávní a spotřebitelské vztahy (kamerové systémy, sledování zaměstnanců v prostředí internetu, e-shopy, věrnostní kluby, profilování zákazníků, atp.).

Poradenství / audit 
Poradíme Vám s datovým auditem, připravíme pro Vás dokumentaci v oblasti ochrany osobních údajů (směrnice, souhlasy, informace, atd.) a pracovněprávních vztahů (pracovní řády, vnitřní systém whistleblowingu).

Školení zaměstnanců

Ať již v ochraně osobních údajů nebo v systému compliance, proškolíme Váš management i zaměstnance. Zaškolíme Vašeho pověřence ochrany osobních údajů. Předložíme Vám návrh plánu aktivit a činností pro dosažení souladu s GDPR a compliance pravidel. Navrhneme Vám konkrétní organizační, metodická a technická opatření. Zpracujeme pro Vás i další vzorové dokumenty.

Ochrana osobních údajů je z naší strany především:

  • analýza procesů zpracování osobních údajů a související poradenství pro správce, zpracovatele i subjekty osobních údajů
  • zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích (klientů, pacientů, obchodních partnerů), za účelem nabídky obchodu a služeb, marketingovými účely
  • tvorba vnitřních předpisů a dokumentace
  • úprava podmínek pro nakládání s rodnými čísly, osobními a cestovními doklady
  • komplexní právní služby ve vztahu ke zpracování osobních údajů kamerovým systémem a obdobnými prostředky moderní techniky
  • právní zajištění předávání osobních údajů do jiných zemí, zastupování v řízení o vydání povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí
  • právní podpora při registraci zpracování osobních údajů, zastupování v registračním řízení, v řízení o nepovolení zpracování osobních údajů
  • zastupování ve správních a soudních řízeních ve věci zpracování osobních údajů

V oblasti GDPR a ochrany osobních údajů nabízíme kompletní služby ve spolupráci s GDPR Certifikace a Compliance s.r.o.:

CHCI KOMPLETNÍ SEZNAM SLUŽEB V OBLASTI GDPR

Compliance program 

Ochrana osobních údajů je součástí tzv. Compliance programů. S odborníky na oblast trestního práva Vám poskytneme výklad k problematice trestní odpovědnosti právnických osob. Zpracujeme pro Vaši společnost compliance program tak, abyste předešli založení trestní odpovědnosti Vaší společnosti. Více o Compliance programech ZDE

Whistleblowing

Co je whistleblowing a kdo je povinen zavést vnitřní oznamovací systém?
Jaké jsou povinnosti a jaké sankce společnostem hrozí již od prosince 2021?
Odpovědi na tyto otázky se dočtete v článku od doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. zde