Pragovka for Art, z. s.

Předchozí

Felix a spol. podporuje spolek finančně. Líbí se nám myšlenka kulturně-sociální kultivace Vysočan, čímž spolek pomáhá k navracení vyloučených oblastí zpět do městského života.

Pragovka for Art, z. s.

Hlavní činností spolku Pragovka for Art, z. s., je zajištění kvalitního a smysluplného celoročního programu v galeriích Pragovka Gallery a The White Room a prostřednictvím živých doprovod-
ných komunitních akcí také kontinuální vytváření trvalé možnosti kulturního vyžití na Praze 9, která jinak příliš možností ke kulturnímu vyžití neskýtá.

Nedílnou součástí těchto aktivit je podpora a rozvoj umělecké komunity sídlící v areálu (celkem 50 ateliérů, přibližně 70 umělců), podpora a rozvoj současného, především výtvarného umění
všeobecně, podpora nastupující generace současných umělců. Spolek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci umění v Praze 9. V lokalitě s absencí kulturního vyžití je jednou z nemnoha dostupných kvalitních kulturních služeb, zajišťuje dostupnost kultury na periferii a přispívá ke kultivaci místního prostředí. Aktivity uskutečňuje prostřednictvím idejí kreativního inkubátoru (umožňuje vznik a prezentaci nových projektů, převážně nastupující až střední generace umělců) a kreativní laboratoře (jistá volnost a pohyb, speciálně v práci s komunitou místně usazených umělců).