Do orgánů ČAK na 8. sněmu České advokátní komory byli zvoleni dva zástupci Felix a spol. advokátní kancelář

PředchozíNásledující

05.11.2021 10:01

Do orgánů ČAK na 8. sněmu České advokátní komory byli zvoleni dva zástupci Felix a spol. advokátní kancelář

Do orgánů ČAK na 8. sněmu České advokátní komory byli zvoleni dva zástupci Felix a spol. advokátní kancelář

Voleb do orgánů České advokátní komory, které proběhly na 8. sněmu ČAK dne 22. října 2021, se zúčastnilo celkem 2397 advokátek a advokátů, kteří zvolili na příští čtyři roky členy a náhradníky představenstva a členy Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK. Členem kontrolní rady byl zvolen JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D. a členem kárné komise byl zvolen JUDr. Tomáš Homola.